1. Ordinarie leveransvillkor (avgiftsfritt)

· 10 fullgodskolli eller fler per leveranstillfälle, alternativt ett ordervärde om minst 4500 kr.

· Ordertagning 2 arbetsdagar före överenskommen leveransdag. Leverans sker enligt överenskommen leveransdag utan särskild tidspassning under leveransdagen.

· Leveransväg till/från kund anvisad uppställningsplats får maximalt innehålla 5 trappsteg.

2. Särskilda leveransvillkor (f.n. 300 kr/st)

Önskemål om särskilda leveransvillkor, dvs. extra service utöver ovanstående leveransvillkor, måste godkännas av Hormiga.

Exempel på särskilda leveransvillkor:

1. Leverans vid förutbestämd tidpunkt under leveransdagen.
2. Särskild returtagning utan ny leverans.
3. Leverans och returtagning på annan dag än överenskommen leveransdag.
4. Sen inkommen order.
5. Order mindre än 15 kolli per leveranstillfälle.

3. Reklamationsvillkor

Kvalitets- och kvantitetsfel i vara ska anmälas till Hormiga inom 2 dagar från leverans.

Fel som inte rimligtvis kan uppdagas vid leverans, ska anmälas så snart felet upptäckts eller borde upptäckas. Fel som inte rimligtvis kan uppdagas vid leverans ska anmälas så snart felet upptäckts eller borde upptäckas.